Odrzucenie spadku w imieniu dziecka

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego, we wszelkich ważnych sprawach dotyczących majątku małoletniego wymagana jest zgoda sądu.

Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka, należy wnieść do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego wg miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka. Musi to nastąpić w terminie 6 miesięcy, licząc od daty kiedy sami odrzuciliśmy spadek.

Co musi zawierać wniosek?

Do wniosku należy dołączyć akt zgonu zmarłego oraz akt urodzenia dziecka. Należy również pamiętać, by do wniosku wpisać dane dotyczące miejsca zamieszkania dziecka oraz jego nr PESEL. Należy wpisać również nr PESEL rodziców.

Do wniosku należy również przedłożyć opłatę sądową w kwocie 40 zł. Opłatę można uiścić bezpośrednio w kasie sądu lub na rachunek bankowy sądu.

W takim postępowaniu większość sądów wymaga, by dziecko reprezentował kurator. Najlepiej zatem już we wniosku wskazać osobę, która będzie reprezentować interesy małoletniego. Należy wybrać osobę bezstronną. Powinna to być osoba spoza rodziny. Może to być np. pracownik sądu. Jeśli nie wiemy kogo wskazać, można zawnioskować, aby kuratora wyznaczył sąd.

Jeśli chodzi o uzasadnienie wniosku, to trzeba wyjaśnić sądowi z jakich powodów przyjęcie spadku byłoby niekorzystne. Dobrze jest przedstawić konkretne informacje wskazujące, że w skład spadku wchodzą długi. Przykładem będą np. umowy kredytu, nakazy zapłaty, umowy pożyczki, czy tez pisma komornicze. Jeśli nie posiadamy takich dokumentów, można zawnioskować do sądu, aby zwrócił się do odpowiedniej instytucji czy też podmiotu o udzielenie informacji w zakresie zobowiązań zmarłego (np. do banku, komornika).

Co zrobić kiedy otrzymaliśmy już zgodę sądu?

Kiedy już uzyskamy prawomocne postanowienie wyrażające zgodę na odrzucenie spadku, każdy z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, może odrzucić spadek w jego imieniu. Może tego dokonać w dowolnej Kancelarii Notarialnej na terenie całego kraju.

adwokat Patrycja Pietryka

Share Button