Jak nabyć prawa do spadku – w sądzie czy u notariusza?

Wiele osób zastanawia się jak uregulować sprawy spadkowe po śmierci bliskich osób. Poświadczenie dziedziczenia (czyli dowód na to, że dany spadkobierca nabył prawo do spadku po określonym spadkodawcy), można uzyskać bezpośrednio u notariusza. Wiąże się to ze znacznie szybszym załatwieniem sprawy, gdyż na rozstrzygnięcie w sądzie czeka się często długo. Dodatkowo można uniknąć stresu związanego z procedurą sądową.

Poświadczenie dziedziczenia ma taką samą moc jak postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku uzyskane w sądzie. Podkreślić należy jednak, że taką sprawę nie zawsze można załatwić u notariusza. Przeszkody do uzyskania tego dokumentu u notariusza są następujące:

  • spadkodawca zmarł przed dniem 1 lipca 1984 r.;
  • dziedziczenie następuje na podstawie testamentu szczególnego;
  • w kancelarii notarialnej nie stawiły się wszystkie osoby uprawnione do dziedziczenia;
  • osoby, które stawiły się u notariusza nie mają wspólnego stanowiska w zakresie kręgu spadkobierców, wysokości udziałów, podstaw dziedziczenia);
  • sąd wydał wcześniej postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub gdy sprawa taka jest w toku;
  • spadkodawca w chwili śmierci był cudzoziemcem lub nie posiadając żadnego obywatelstwa nie zamieszkiwał na terytorium Polski.  

Zatem w sytuacji, gdy występują powyższe przeszkody, musimy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku do Sądu Rejonowego, w obrębie którego zmarły mieszkał. W praktyce dzieje się tak bardzo często, gdyż konflikty rodzinne, a w konsekwencji brak porozumienia w zakresie postępowania spadkowego, niestety nie pozwala na szybkie i bezkonfliktowe załatwienie sprawy.

Jeśli jednak nasza sytuacja jest jasna – mamy przede wszystkim porozumienie z innymi spadkobiercami, najlepiej zadzwonić do notariusza (dowolnie wybranego) i umówić się na wizytę. Notariusz jest zobowiązany udzielić nam wszelkich niezbędnych informacji, przede wszystkim w zakresie dokumentów jakie musimy ze sobą zabrać.

adwokat Patrycja Pietryka

 

 

 

 

 

Share Button