Ja długo pracownica może korzystać z przerwy na karmienie dziecka piersią?

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, pracownica karmiąca dziecko piersią, ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Prawnik podkreśla, że przepis nie limituje wieku dziecka.

Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie, przerwy na karmienie nie przysługują.

Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.

Przerwy na karmienie mogą być wykorzystywane również w ten sposób, że pracownica wcześniej kończy pracę lub później ją zaczyna, a skrócenie to odpowiada przysługującej jej przerwie.

Na żądanie pracodawcy, pracownica obowiązana jest udokumentować fakt karmienia piersią odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, które może być wydane przez lekarza sprawującego opiekę nad kobietą lub dzieckiem –  nie jest tu wymagany żaden sformalizowany tryb pozyskania tego dokumentu.

W razie niejasności prawnych, najlepiej skontaktować się z prawnikiem (adwokatem), zaś w razie problemów finansowych, udać się do bezpłatnego punktu prawnego, których wykazy upublicznione są w Internecie.

adwokat Patrycja Pietryka

 

Share Button