Grzywna za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawę rozwodową

W przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na rozprawę rozwodową, sąd może nałożyć na stronę grzywnę.

Wysokość grzywny obecnie wynosi do 5 000 zł. 

Skazanie na karę grzywny może nastąpić tylko po uprzednim stwierdzeniu prawidłowości doręczonego wezwania.

Skazanie strony na grzywnę nie jest dla sądu obligatoryjne, dlatego sąd nie zawsze taki środek stosuje (zależy to wyłącznie od uznania sądu).

W sytuacji jeśli sąd nałożył na nas grzywnę, możemy w ciągu tygodnia od otrzymania postanowienia skazującego usprawiedliwić swoje niestawiennictwo.

Możemy usprawiedliwić swoją nieobecność m.in. chorobą lub inną ważną przyczyną np. ważnym wyjazdem służbowym. W tym celu musimy przedłożyć sądowi odpowiednią dokumentację potwierdzającą naszą niemożność przybycia do sądu.

W przypadku ukarania strony grzywną, w razie jej kolejnego, nieusprawiedliwionego niestawiennictwa sąd może taką karę zastosować ponownie.

Sąd nie ma jednak możliwości sprowadzenia strony do sądu przy zastosowaniu środków przymusu.

W przypadku zawiłości prawnych najlepiej skorzystać z porady prawnej prawnika (adwokata),  w przypadku braku dostatecznych możliwości finansowych można wystąpić do sądu o wyznaczenie prawnika (adwokata) z urzędu. Jeśli brak dostatecznych możliwości finansowych będzie należycie wykazany, wówczas sąd przyzna prawnika (adwokata)z urzędu.

 Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wołowa i Wrocławia. Istnieje jednak możliwość prowadzenia sprawy w innych miejscach Polski.

adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

 

Share Button