Czym jest zasada odpowiedzialności za wynik sprawy w postępowaniu cywilnym?

Prawnik wskazuje, że zasada o odpowiedzialności za wynik sprawy stanowi, że strona, która przegrywa sprawę, obowiązana jest zwrócić koszty stronie wygrywającej sprawę.

Strona przegrywająca proces, ponosi zatem całość kosztów procesu (koszty własne i przeciwnika).

Prawnik wskazuje, że zasada ta ma na celu zniechęcenie stron –  które nie są przekonane do słuszności swoich roszczeń – do niezasadnego wszczynania postępowań.

Zjawisko tzw. pieniactwa sądowego jest obecnie w polskich sądach często spotykane.

Adwokat Patrycja Pietryka

Share Button