Czym jest zasada odpowiedzialności za wynik sprawy w postępowaniu cywilnym?

Prawnik wskazuje, że zasada o odpowiedzialności za wynik sprawy stanowi, że strona, która przegrywa sprawę, obowiązana jest zwrócić koszty stronie wygrywającej sprawę.

Strona przegrywająca proces, ponosi zatem całość kosztów procesu (koszty własne i przeciwnika).

 Zasada ta ma na celu zniechęcenie stron –  które nie są przekonane do słuszności swoich roszczeń – do niezasadnego wszczynania postępowań.

Zjawisko tzw. pieniactwa sądowego jest obecnie w polskich sądach często spotykane.

W razie pytań zapraszam do kontaktu. Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wołowa i Wrocławia. Istnieje jednak możliwość prowadzenia sprawy w innych miejscach polski.

Pozdrawiam,

Adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

Share Button