Czy ustna umowa pożyczki jest ważna?


Umowa pożyczki może być zasadniczo zawarta w dowolnej formie, także ustnej. Jeśli jednak kwota pożyczki przekracza 1 000 zł.  dla celów dowodowych powinna zostać sporządzona w formie pisemnej. Co to w praktyce oznacza? Przede wszystkim to, że jeśli mamy zawartą ustną umowę pożyczki np. na kwotę 2 000 zł., to w razie sporu sądowego, nie będziemy mogli powoływać na okoliczność istnienia zobowiązania dowodu z zeznań świadków czy też przesłuchania stron. Czyli najprościej pisząc, ciężko będzie wykazać, że fakt pożyczki miał miejsce.

Kodeks przewiduje na szczęście pewne odstępstwa i określa, kiedy przeprowadzenie takich dowodów będzie dopuszczalne. Stanie się tak, jeżeli:
• obie strony wyrażą na to zgodę,
• żąda tego konsument pozostający w sporze sądowym z przedsiębiorcą,
• fakt dokonania czynności prawnej zostanie uprawdopodobniony za pomocą pisma.
• na żądanie drugiej strony, jeśli forma szczególna została zastrzeżona dla oświadczenia jednej ze stron.


Podsumowując, istnieje szansa na odzyskanie pożyczki udzielonej w formie ustnej  pod warunkiem, że strona powodowa przedstawi w sądzie dowody na piśmie, które uprawdopodobnią zawarcie umowy. Zgodnie z orzecznictwem sądowym, takim dowodem może być „(…) dokument prywatny, albo urzędowy, list, dowód wpłaty, wycinek prasowy, wydruk komputerowy, telefaksowy itp. (wyrok SN z 29 września 2004 r., II CK 527/03 nie publ.).

W razie pytań zapraszam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką. Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wołowa i Wrocławia. Istnieje jednak możliwość prowadzenia sprawy w innych miejscach Polski.

adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu


Share Button