Czy można żądać podziału majątku już w postępowaniu rozwodowym

Prawnik wyjaśnia, że co do zasady podziału majątku dokonuje na wniosek Sąd Rejonowy po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego.

Istnieje jednak możliwość przeprowadzenia takiego podziału już w sprawie rozwodowej, ale pod warunkiem, że nie przyczyni się to do nadmiernego przedłużenia postępowania.

Ma to miejsce m.in. w sytuacji gdy majątek nie jest znaczny – gdy nie ma sporów co do jego wartości, składników, zwrotu nakładów, np. gdy małżonkowie mają do podziału tylko samochód i mieszkanie, a ich stanowiska w zakresie podziału są zgodne.

Prawnik wyjaśnia, że jeśli sąd uzna, iż istnieją spory w zakresie podziału majątku, odeśle strony do osobnego postępowania.

Na pozostawienie wniosku bez rozpoznania nie ma żadnego środka odwoławczego, zatem strony nie mogą w takiej sytuacji żądać przeprowadzenia kontroli przez sąd odwoławczy, nawet jeśli sąd – ich zdaniem – uczynił niesprawiedliwie.

W przypadku zawiłości prawnych najlepiej skorzystać z porady prawnej prawnika (adwokata). W przypadku braku dostatecznych możliwości finansowych, można wystąpić do sądu o wyznaczenie prawnika (adwokata) z urzędu. Jeśli brak dostatecznych możliwości finansowych będzie należycie wykazany, wówczas sąd przyzna prawnika (adwokata) z urzędu.

Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wołowa i Wrocławia. Istnieje jednak możliwość prowadzenia sprawy w innych miejscach polski.

Pozdrawiam,

adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

 

Share Button