Zabezpieczenie alimentów w trakcie procesu

Często zdarza się, że na zakończenie postępowania sądowego czeka się długo. Rozprawy są odraczane, sąd często zwraca się do różnych instytucji, co powoduje znaczną opieszałość postępowania.

Na szczęście, jest możliwość prawna, by jeszcze w czasie trwającego postępowania sąd zasądził alimenty (tzw. zabezpieczenie). W tym celu należy o to zawnioskować. Najlepiej uczynić to już w pozwie o alimenty. Nie ma jednak przeszkody, by zrobić to osobnym wnioskiem.

Sąd zobowiązany jest taki wniosek rozpatrzyć priorytetowo. Terminy są różne i często zależą od oblężenia spraw w danym sądzie. Średnio sąd rozpatruje taki wniosek w terminie 1 – 2 miesięcy.

Zazwyczaj kwota zabezpieczenia jest niższa niż ostatecznych alimentów. Takie zabezpieczenie ma bowiem na celu ochronić najistotniejsze potrzeby dziecka. Warto jednak wnosić o zabezpieczenie co do pełnej kwoty. Zdaniem części sędziów jest to celowe, gdyż eliminuje zjawisko narastania zaległości egzekucyjnych.

Należy pamiętać, by w takim wniosku uprawdopodobnić koszty utrzymania dziecka. Oczywiście im więcej przedłożonych dowodów, tym większa szansa, że nasz wniosek zostanie uwzględniony.

Jeśli nasz wniosek o zabezpieczenie alimentów będzie zasadny, wówczas sąd przy wydawaniu orzeczenia nada klauzule wykonalności. Oznacza to, że orzeczenie będzie natychmiast wykonalne i będzie można je od razu egzekwować.

adwokat Patrycja Pietryka

 

 

 

Share Button