Czy można rozłożyć spłatę zachowku na raty?

Zgodnie z przepisami, świadczenie może być rozłożone na raty w sytuacjach wyjątkowych.

Przyjmuje się, że szczególne wypadki zachodzą, jeżeli ze względu na stan majątkowy, rodzinny czy zdrowotny, niezwłoczna lub jednorazowa spłata byłaby niemożliwa lub bardzo utrudniona albo naraziłaby pozwanego lub jego rodzinę na niepowetowaną szkodę. W praktyce sądy godzą się na takie spłaty jeśli mamy szczególnie ciężką sytuację finansową lub rodzinną i jeśli jest pewność, że rozłożenie spłaty zachowku na raty jest celowe.

Za taką szczególną sytuację można uznać np. wypadek losowy czy tez stan klęski żywiołowej. Należy jednak pamiętać, że sąd powinien oceniać każdą sytuację indywidualnie, z uwzględnieniem wszystkich istotnych okoliczności sprawy.

Sąd rozkładając zasądzone świadczenia na raty musi dokładnie wskazać liczbę rat, ich wysokość a także termin spłaty każdej z rat.

Zgodnie z przepisami, sąd może sam z własnej inicjatywy rozłożyć w wyroku świadczenie na raty. Jednak zawsze lepiej zawnioskować o to z własnej inicjatywy.

W przypadku wątpliwości prawnych, najlepiej skontaktować się z kancelarią adwokacką.

Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wrocławia i Wołowa. Istnieje również możliwość prowadzenia sprawy w innych częściach Polski.

Pozdrawiam,

adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

Share Button