Czy można odrzucić spadek po terminie?

Na odrzucenie spadku mamy 6 miesięcy od momentu kiedy dowiedzieliśmy się o tytule swojego powołania.  Jest to termin zawity.

Jeśli jednak nie odrzucimy spadku w powyższym terminie, z uwagi na pozostawanie w błędzie lub pod wpływem groźby, możemy składać do sądu spadku wniosek o uchylenie się od skutków prawnych niezachowania terminu i przyjęcie przez Sąd oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Na spadkobiercy ciąży obowiązek dowodowy w zakresie wykazania, iż znajdował się w błędzie oraz że błąd był istotny. Musi on wykazać, że gdyby posiadał wiedzę o zakresie spadku to spadek zostałby odrzucony.

Zgodnie z orzecznictwem, prawnie doniosłym błędem pozwalającym na uchylenie się spadkobiercy od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia co do spadku, może być brak wiedzy o rzeczywistym stanie spadku, jednak błąd ten musi być „usprawiedliwiony okolicznościami sprawy’’.

Co do groźby – przyjmuje się że groźba musi mieć charakter poważny. Musi powodować, że osoba pozostająca pod jej wpływem realnie obawiała się o niebezpieczeństwo swoje czy swojego majątku lub najbliższych.

Wniosek powinien zawierać wymogi dotyczące składania pism procesowych do sądu. Powinien zawierać m.in. oznaczenie sądu, datę, oznaczenie stron. Wniosek powinien również zawierać dokładne uzasadnienie naszego stanowiska.

Spadkobierca ma rok na złożenie takiego wniosku od dnia kiedy dowiedział się o błędzie, jak również rok od czasu kiedy ustała obawa wywoływana przez groźbę.

Celem rozpatrzenia wniosku, sąd zobowiązany jest wyznaczyć rozprawę.

W przypadku niejasności prawnych najlepiej skontaktować się z kancelarią adwokacką.

Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wrocławia i Wołowa. Istnieje również możliwość prowadzenia sprawy w innych częściach Polski.

Pozdrawiam,

adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

Share Button