Czy dziecko może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

Świadkami przed sądem nie mogą być małoletni, którzy nie ukończyli 13 lat oraz dzieci stron, które nie ukończyły lat 17. Za dzieci stron należy rozumieć dzieci naturalne i przysposobione. Przepis ten nie może zostać w żaden sposób uchylony. Ma to na celu ochronę małoletnich przed koniecznością roztrząsania bardzo osobistych spraw rodzinnych.

Powyższe sytuacje nie wykluczają tzn. wysłuchania informacyjnego. Takie wysłuchanie powinno odbywać się poza salą posiedzeń sądowych. Z uwagi na ochronę delikatnej psychiki dziecka, nad takim wysłuchaniem powinien czuwać psycholog. Sąd powinien zwracać się do dziecka w sposób dostosowany do jego wieku, pozwolić mu na swobodę i komfort wypowiedzi. Po wysłuchaniu sąd powinien wziąć pod uwagę rozsądne życzenia małoletniego. W praktyce jednak sądy rzadko stosują takie działania. Zazwyczaj dziecko poddawane jest badaniom przez biegłych psychologów w ośrodkach diagnostyczno – konsultacyjnych. Sąd zleca takie badanie głównie na okoliczność powierzenia władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem po rozwodzie.

Osoby z okolic Wołowa i Wrocławia, które planują rozwód zapraszam do kontaktu z Kancelarią. Na poradę można umówić się telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Pozdrawiam,

Adwokat Patrycja Pietryka

Share Button