Cofnięcie pozwu o rozwód

Pozew rozwodowy można cofnąć bez zgody małżonka, do czasu doręczenia mu odpisu pozwu i zajęcia przez niego merytorycznego stanowiska w sprawie. Adwokat podkreśla jednak, że za zgodą drugiej strony pozew może być cofnięty do czasu uprawomocnienia się wyroku.

Pozew można cofnąć zwykłym pismem procesowym. Należy jednak pamiętać, by były zachowane wymogi standardowego pisma procesowego. Należy pamięć, że pismo musi być własnoręcznie podpisane. 

W przypadku skutecznie cofniętego pozwu rozwodowego postępowanie zostanie umorzone.

W razie pytań zapraszam do kontaktu. Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wołowa i Wrocławia. Istnieje jednak możliwość prowadzenia sprawy w innych miejscach polski.

Pozdrawiam,

adwokat Patrycja Pietryka

Kancelaria Adwokacka w Wołowie i we Wrocławiu

 

 

Share Button