Co nie może być zajęte przez komornika?

Komornik dokonując zajęcia rzeczy lub środków finansowych, związany jest wnioskiem wierzyciela. Oznacza to, że nie może samowolnie podejmować decyzji w tym zakresie. Wierzyciel we wniosku egzekucyjnym jest bowiem zobowiązany wskazać sposób prowadzenia egzekucji, czyli określić jakie składniki majątku mają podlegać zajęciu. Komornik jest jednak ograniczony przepisami, które wskazują wprost ile środków może pobrać z konta i jakie przedmioty są wyłączone spod egzekucji.

Komornik nie może zająć minimalnego wynagrodzenia. Wyjątkiem jest jednak zobowiązanie alimentacyjne.

Do tej pory, w przypadku umowy zlecenia, komornik mógł potrącić nawet 100% takiego dochodu. Od 1 stycznia 2019, obowiązują zmienione przepisy, których celem jest ochrona dłużnika, dla którego umowa zlecenia jest jedynym źródłem dochodu.

Komornik nie może zająć rzeczy, które zapewniają minimum egzystencji. Chodzi m.in. o takie rzeczy jak: ubrania, pościel, żywność, zapas opału na jeden miesiąc, urządzenia pozwalające na funkcjonowanie osobie niepełnosprawnej. Zajęciu nie podlegają również narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych.

Zgodnie z przepisami, komornik nie może zając również ,,jednej krowy lub dwóch kóz albo trzech owiec potrzebnych do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów”.

W przypadku egzekucji prowadzonej przeciwko rolnikowi, nie mogą być zajęte m.in.: ciągnik i inne urządzenia rolnicze, zboże i inne ziemiopłody niezbędne do siewów czy sadzenia, czy też środki ochrony roślin w ilości niezbędnej na dany rok gospodarczy.

Od 2019 r. wyłączone spod egzekucji są istotne, potrzebne dłużnikowi przedmioty urządzenia domowego. Przykładem jest: lodówka, odkurzacz, pralka, kuchenka mikrofalowa, łóżko, stół, krzesła w niezbędnej ilości, płyta grzewcza.

W przypadku emerytów, komornik musi zostawić dłużnikowi równowartość 75% najniższej miesięcznej emerytury w danym roku.

Coraz częściej pojawiają się zastanowienia, czy komornik może zająć zwierze np. psa. Przepisy ustawy o ochronie zwierząt co do zasady, nie sprzeciwiają się skierowaniu egzekucji do zwierząt kręgowych (art. 2 ust. 1), które znajdują się we władaniu dłużnika albo we władaniu osoby trzeciej, jeżeli jest to zgodne z art. 845 § 1-3 k.p.c..

Przedmiotem egzekucji nie są natomiast zwierzęta żyjące w stanie wolnym.

Podkreślenia wymaga, że spośród kilku sposobów egzekucji, organ egzekucyjny powinien zastosować ten najmniej uciążliwy dla dłużnika.

adwokat Patrycja Pietryka

Share Button