Alimenty od dziadków – kiedy i jak można się ich domagać?

Polskie prawo przewiduje, że dziadkowie mogą być zobowiązani do płacenia świadczeń alimentacyjnych.  Są to tzw. alimenty uzupełniające.

Alimenty od dziadków można uzyskać w następujących sytuacjach:

  • jeśli jeden z rodziców zmarł, a drugi nie jest w stanie zaspokoić potrzeb dziecka;
  • rodzic zobowiązany do płacenia alimentów nie jest w stanie sprostać temu obowiązkowi (np. gdy uległ poważnemu wypadkowi, przebywa w Zakładzie Karnym);
  • jeśli uzyskanie alimentów jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami (jeśli zobowiązany celowo uchyla się od swoich zobowiązań).

Pozew o alimenty należy złożyć do Sądu Rejonowego wg miejsca zamieszkania dziadków lub dziecka.  Do pozwu należy dołączyć wyrok zasądzający alimenty, że wskazaniem przyczyny niemożności wyegzekwowania ich od rodzica dziecka.

W sprawach o alimenty nie uiszcza się opłaty sądowej. W pozwie należy wykazać, że usprawiedliwione potrzeby dziecka nie są zaspokojone (dziecko znajduje się w stanie niedostatku), a dziadkowie posiadają środki finansowe. Należy dodać, że stan niedostatku istnieje wtedy, gdy potrzeby dziecka (m.in. jedzenie/lekarstwa/opłaty za edukacje) nie zostają spełnione. Zatem, gdy jeden z rodziców jest w stanie (mimo iż drugi nie płaci alimentów), zapewnić dziecku wszystkie adekwatne do wieku potrzeby, ponieważ np. ma dobrze płatną pracę, żądanie alimentów od dziadków nie będzie zasadne. 

Prawnik informuje, że w sytuacji jeśli dziadkowie posiadają konta na serwisach społecznościowych – gdzie zamieszczone są zdjęcia np. z zagranicznych wakacji/fotografie domu – dobrze jest dołączyć takie wydruki do pozwu, na okoliczność ich dobrej sytuacji materialnej.

Należy pamiętać, że jeśli dziadkowie nie mają dobrej sytuacji materialnej, powództwo najprawdopodobniej zostanie oddalone.

W przypadku zawiłości prawnych najlepiej zwrócić się o pomoc do prawnika (adwokata). W sytuacji problemów finansowych, wystąpić do sądu o pomoc prawną z urzędu.

Kancelaria co do zasady prowadzi sprawy i udziela porad prawnych na terenie Wołowa i Wrocławia. Istnieje jednak możliwość prowadzenia sprawy w innych miejscach polski.

adwokat Patrycja Pietryka

 

 

 

 

 

 

 

Share Button